รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมด้านความปลอดภัยโลกปี 2013

CHUANGO ALARM SYSTEM - ระบบป้องกันการบุกรุกอัจฉริยะ

901303236_936

CG-103 Strobe Light Alarm System

Package includes

 • Panel x 1
 • Remote control x 1
 • Door/window contact x 1
 • PIR motion detector x 1
 • Adapter x 1
 • ติดตั้งได้ด้วยตัวเอง
 • แจ้งเตือนด้วยเสียงและไฟฉุกเฉิน
 • ระบบแจ้งเตือนเมื่อเครื่องถูกงัด
 • เชื่อต่อกับอุปกร์ตรวจจับแบบไร้สาย สูงสุด 50 จุด

ราคาพิเศษเพียง 1,900 บาท

(ไม่รวมค่าติดตั้ง)

CG-A9 PSTN/Keypad Alarm System


Package includes

 • Panel(battery backup and siren) x 1
 • Remote control x 2
 • Door/window contact x 1
 • PIR motion detector x 1
 • Adapter x 1
 • ตรวจจับได้ 6โซน และ โซนพิเศษแสดงผล 24 ชั่วโมง
 • แจ้งเตือนด้วยเสียงและไฟฉุกเฉิน
 • ระบบแจ้งเตือนเมื่อเครื่องถูกงัด
 • รองรับอุปกร์ตรวจจับแบบไร้สาย สูงสุด 50 จุด
 • บันทึกเบอร์โทรศัพท์ 6 เบอร์และ 2 เบอร์ด่วนพิเศษ
 • ระบบทำงานแบบ Home Mode
 • ควบคุมการทำงานผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์บ้านและมือถือ
 • ระบบหน่วงเวลาเข้า-ออก
 • ระบบแจ้งเตือนเมื่อเครื่องถูกรื้อออก
 • รับประกัน 2 ปี

ราคาพิเศษเพียง 7,900 บาท

(รวมค่าติดตั้ง / บริการฟรี 1 ปี)

CG-A11 PSTN/LCD/RFID Touch Alarm System


Package includes

 • Panel(battery backup and siren) x 1
 • Remote control x 2
 • RFID tag x 2
 • Door/window contact x 1
 • PIR motion detector x 1
 • Adapter x 1
 • รองรับปุ่มกดแบบสัมผัส และจอแสดงผลแบบ LCD
 • รองรับอุปกรณ์ตรวจจับไร้สาย 50 จุด 10 รีโมทคอนโทรล และ การ์ดRFID 50 ใบ
 • บันทึกเบอร์โทรศัพท์ 6 เบอร์และ 2 เบอร์ด่วนพิเศษ
 • รองรับกลอนประตูแบบไฟฟ้า
 • ระบบบันทึกเสียงแจ้งเตือนภัย
 • สามารถบันทึกเหตุการณ์ และเรียกดูได้ 150 เหตุการณ์
 • สามารถเปลี่ยนชื่อโซนได้
 • แจ้งเตือนด้วยเสียงและไฟฉุกเฉิน พร้อมแบตตารี่ลิเทียม
 • ควบคุมการทำงานผ่านโทรศัพท์บ้านและมือถือ
 • รองรับการ์ด RFID ความถี่ 125 kHz
 • รับประกัน 2 ปี

ราคาพิเศษเพียง 11,900 บาท

(รวมค่าติดตั้ง / บริการฟรี 1 ปี)

CG-G5 GSM/SMS RFID Touch Alarm System

Package includes

 • Panel(battery backup and siren) x 1
 • Remote control x 2
 • RFID tag x 2
 • Door/window contact x 1
 • PIR motion detector x 1
 • Adapter x 1
 • ตัวเครื่องใส่ซิมมือถือได้ และควบคุมการทำงานผ่านระบบมือถือ
 • บันทึกเบอร์โทรศัพท์ 5 เบอร์ และ1 เบอร์ด่วนพิเศษ
 • รองรับอุปกรณ์ตรวจจับไร้สาย 50 จุด และการ์ด RFID 50 ใบ
 • รองรับกลอนประตูแบบไฟฟ้า
 • ระบบบันทึกเสียงแจ้งเตือนภัย
 • สามารถเปิด-ปิด ล็อกด้วย SMS หรือสั่งงานด้วยการโทรเข้า
 • สามารถสนทนาผ่านตัวเครื่องได้
 • แจ้งเตือนด้วยเสียงและไฟฉุกเฉิน พร้อม แบตเตอรี่ลิเทียม
 • ควบคุมการทำงานผ่านโทรศัพท์บ้านและมือถือ
 • รองรับการ์ด RFID ความถี่ 125 kHz
 • รองรับคลื่นความถี่ 850/900/1800/1900 MHz
 • รับประกัน 2 ปี

ราคาพิเศษเพียง 14,900 บาท

(รวมค่าติดตั้ง / บริการฟรี 1 ปี)

chuango_2yrs-sidebar